Selvværdskursus

Selvværdskursus

Selvværdsmåling

Hvorfor skal man måle sit selvværd?

Det kan være en god idé, at få et mål for sit selvværd, nogle grunde kan for eksempel være:

Målingen kan give hints om de overbevisninger man har om sig selv og kan synliggøre, hvor man måske primært skal arbejde med begrænsende overbevisninger.

Specielt hvis man har lavt selvværd, vil man let kunne hænge sig i fejl og mangler, så man ikke bliver bevidst om de forandringer man skaber. Så en måling kan give dig tiltro til, at du kan forandre dig, når du aktivt gør noget for det.

Hvordan

Den selvværdsmåling som du kommer til at udfylde kaldes Rosenberg Self-esteem Scale og er opkaldt efter Morris Rosenberg der har udviklet den. Morris Rosenberg (1922-1992) var sociolog og arbejdede på forskellige universiteter i USA.

Morris Rosenberg er kommet frem til sin måling udfra en antagelse om, at mennesker har en attitude imod et objekt. Og at selvet eller selvværdet er et af de objekter, man kan have en attitude imod.

Målinger bruges også i forskning, da det kan være svært at vurdere hvordan man egentlig har det med sig selv. Så hvis man bare skulle angive sit selvværd på en skala fra 1 til 10, kunne det være svært, at lægge sig fast på en score. Den aktuelle score vil nok være endnu mere afhængig af, hvordan man har det, den aktuelle dag man scorer sig selv.

Det er typisk Morris Rosenbergs måling der bruges i forskningsprojekter som involverer måling af selvværd.

Du skal foretage måling både nu før du har gennemgået selvværdsstyrkelses kurset og efter. På den måde kan du se, hvor meget du har styrket dit selvværd. Husk det er kun din egen vurdering – ikke andres.

Du kan score dit selvværd ved at udfylde øvelsesarket der hører til dette modul.

Der står beskrevet i øvelsen hvordan du regner din score sammen.

Vurdering af din selvværds score

Selvværd er en ret fundamental størrelse, så selvom det kan lade sig gøre at flytte sig hurtigt, kan man ikke forvente, at flytte fra helt lav til meget højt i løbet at kort tid. 10 point op ad skalaen vil være en meget stor forandring. Men hvis man hele tiden arbejder med selvværdet, vil det over tid også kunne flyttes fra lavt til højt.

Øvelse

Selvværds måling pdf